Çalıştay Konuları

Çalıştay Konuları

Çalıştay Gündem Konuları

1. Tüm yönleriyle biçerdöver, pamuk hasat makinası ve silaj makinası (biçer-kıyar) işletmeciliği sorunları.

2. Biçerdöverlerde ürün hasat kayıpları, nedenleri ve azaltılması için alınabilecek tedbirler.

3. Çiftçi, biçerdöver sahibi ve operatör arasındaki sorunlar ve sözleşmeli hasat uygulamasının yaygınlaştırılması.

4. Kendi yürür biçerdöverlerde ve pamuk hasat makinalarında operatörlerin eğitimine dair sorunlar (hangi kurumlar ve kimler tarafından eğitim verilmeli).

5. Pamuk hasat makinalarında ürün hasat kayıpları, nedenleri ve azaltılması için alınabilecek tedbirler.

6. Çiftçi, pamuk hasat makinası sahibi ve operatör arasındaki sorunlar.

7. Hasat makinalarında fiyat belirlemede tarafların mağduriyetinden kaynaklı ürün kayıpları.

8. Kendi yürür biçerdöverlerin ve pamuk hasat makinalarının kontrollerinin kimler tarafından ve nasıl yapılması gerektiği.

9. Kendi yürür biçerdöver ve pamuk hasat makinalarına parça üretimi yapan firmaların, üretim ve uygulamada karşılaştıkları sorunlar, talepler, şikâyetler ve yapılması gerekenler.

10. Mercimek hasadındaki sorunlar ve yapılması gerekenler.

11. Akıllı tarım uygulamalarının hasat mekanizasyonunda ve hasat kayıplarının azaltılmasında kullanım durumu.

12. Biçerdöverlerin tescil ve periyodik muayene sorunları.